E-handel – Mye Mer Enn Bare Varer Og Tjenester

Den elektroniske handelen på nettet har gitt mange nye aktører fra et betydelig antall bransjer i markedet nye muligheter til å markedsføre deres produkter og tjenester. Det som kreves av bedriftene er imidlertid at de klarer å tilpasse deres strategier til de helt nye rammebetingelsene som nå gjelder. For at dette skal bli vellykket, kreves det at aktørene sitter inne med tilstrekkelig kunnskap om hvordan E-handel kan gi kundene deres mer verdi.

De må også kunne redegjøre for hvordan tilbudet for de produkter og tjenester som tilbys kan forbedres via de ulike distribusjons- og salgskanalene som finnes tilgjengelig.

Resultatet av en nøye gjennomtenkt strategi for dette vil utvilsomt skape økonomisk vekst, da kundenes kjøpslyst vil bli bedre tilfredsstilt, fordi de har mulighet til å teste ut produktet eller tjenesten umiddelbart etter de har kjøpt det eller den. Det mellomleddet som til nå har høstet av informasjonsasymmetri, går imidlertid en uviss framtid i møte.

E-handel – mer enn bare varer og tjenester

E-handel handler om mye mer enn bare salg og kjøp av varer og tjenester på Internett. Det handler også om økonomisk vekst innenfor en rekke ulike elektroniske medium i vår nye digitale økonomi. Det finnes derfor nå en enda bredere definisjon av Internett som også omfatter elektroniske kanaler som f.eks. tradisjonell EDI. Vi snakker altså ikke utelukkende om kjøp og salg på nettet, men også all utveksling av informasjon og en rekke ulike forretningsprosesser.

Den andelen som omfatter nettopp vare- og tjenestehandel på nettet, gir imidlertid gode indikasjoner på hvor mye vekst den elektroniske handelen genererer hvert år.

Norske bedrifter merker et stadig økende press for å tilpasse seg en ny digital økonomi, og det finnes fremdeles mange norske bedrifter som sliter med nettopp å tilpasse seg dette når det gjelder hvordan de kan øke verdien for kundene deres, verdien av de gitte produkter og tjenester, og ikke minst verdien av de kanalene bedriftene har valgt for å distribuere deres varer og tjenester.